Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020

ΟΑΕΔ

Ενεργά προγράμματα
Προγράμματα που αναμένονται

Αναπτυξιακός Νόμος

Άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις με ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων της, τα οποία παρέχουν χρηματοδότηση μέσω τοπικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Κάθε χρόνο η ΕΕ ενισχύει πάνω από 200 000 επιχειρήσεις.