Παλαιότερα προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης

Πρόγραμμα: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Στο Πρόγραμμα υπάγονται οι επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, εξαιρουμένων των αλιευτικών, όταν από τη μεταποίηση − τυποποίησή τους προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν.

Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων

Περισσότερα

Μέτρο 123Α - Αύξηση της αξίας γεωργικών προϊόντων

Στο συγκεκριμένο μέτρο υπάγονται οι επενδύσεις που αφορούν στη μεταποίηση και την εμπορία των αγροτικών προϊόντων, εκτός αυτών της αλιείας. Οι επενδύσεις αυτές πρέπει να συμβάλουν στη βελτίωση της κατάστασης του συγκεκριμένου βασικού κλάδου γεωργικής παραγωγής, στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με τη στήριξή τους σε θέματα ανάπτυξης καινοτομιών, στη βελτίωση της ποιότητας, της υγιεινής, της ασφάλειας των προϊόντων τους και του περιβάλλοντος.

Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων

Περισσότερα

Γνωρίζετε ποιά Προγράμματα υπάρχουν σήμερα για να χρηματοδοτήσετε την επιχείρησή σας.